Leiderschap Webinars

Margareth de Wit verzorgt, in samenwerking met Zenger|Folkman  maandelijks leiderschap webinars over uiteenlopende casussen, nieuwe inzichten en theorieën. Wij nodigen u graag uit om hieraan deel te nemen. Onderstaand treft u de nieuwste leiderschap webinar aan.

Webinar #26 – De kunst van het nemen van Effectieve beslissingen

Gepresenteerd door: Drs Margareth de Wit, MBA

Datum: 29 oktober

Duur: 32 minuten

Omschrijving:

Beslissingen zijn de bouwstenen voor succes of mislukking. Beslissingen worden ofwel te snel gemaakt, uitgesteld of er worden slechte beslissingen genomen. Mensen hebben daarnaast de neiging om moeilijke beslissingen te vermijden. Onderzoek toont aan dat er een sterke correlatie is tussen besluitvorming en leiderschapseffectiviteit.

In dit Webinar bespreekt Margareth de Wit de twee pijlers van effectieve besluitvorming; besluitvaardigheid en daadkracht.  Hoe kunnen we tot een goede besluitvaardigheid komen en wat houdt het besluitvormingsproces eigenlijk in? Daarnaast wordt ingegaan op het effect van besluitvorming op onze organisatie en hoe we ervoor kunnen zorgen dat we wij onze besluitvormingsprocessen effectiever maken. Vier basiselementen worden tenslotte als handvatten aangereikt voor een effectiever besluitvormingsproces voor ons allemaal.