Effectief Leiderschap

Goed is niet hetzelfde als uitstekend. In het huidige, snel veranderende en competitieve klimaat zijn de organisaties die het beste presteren degenen met het meest vaardige, enthousiaste en op resultaten gerichte personeel. De Effectieve leiderschap ontwikkelmethode helpt goede leiders excellente leiders te worden, helpt hen bij het verbeteren van hun uitgesproken sterktes en effectiviteit in het realiseren van de doelstellingen van de organisatie.

OPZET:

Een één of tweedaagse interactieve, enerverende sessie en effectieve leiderschap ontwikkel ervaring, georganiseerd door een gecertificeerde Zenger|Folkman trainer.

effectief leiderschap

De leider als Coach

Effectieve coaches stellen de behoeften van medewerkers centraal, stellen krachtige open vragen, luisteren effectief en maken gebruik van empathie. Zij verhogen de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie en helpen medewerkers het beste uit hun zelf te halen. Medewerkers voelen zich hierdoor meer gewaardeerd en zijn sneller bereid om meer te geven.

OPZET:

In een ééndaagse sessie helpt het workshop programma leiders betere coaches te worden, georganiseerd door een ervaren en gecertificeerde Zenger|Folkman trainer.

de leider als coach

Inspirerend leiderschap

Het inspireren en motiveren van medewerkers is de ultieme uitdaging van een leider. Een inspirerende leider genereert een continue positieve energie, betrokkenheid en enthousiasme in het team. Zijn of haar medewerkers zijn optimistisch, vol zelfvertrouwen en presteren op een hoger niveau dan onder een leider die eerdergenoemde competenties niet bezit.

OPZET

Een ééndaagse interactieve en praktische workshop sessie over het toepassen van verschillende effectieve leiderschapsstijlen, georganiseerd door een gecertificeerde Zenger|Folkman trainer.

inspirerend leiderschap

De professional als leider

Effectieve professionals zijn van groot belang voor de organisatie. Zij zijn zich bewuster van hun rol en in staat om hun loopbaan zelf effectief verder te ontwikkelen en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de organisatie.

OPZET:

Een tweedaagse interactieve, enerverende sessie die persoonlijke effectiviteit van deelnemers inzichtelijk maakt, georganiseerd door een gecertificeerde Zenger|Folkman trainer.

de-professional-als-leider

Effectieve feedback

Effectieve leiders herkennen de noodzaak en waarde van het geven van professionele feedback voor hun organisaties. Het effectief geven en ontvangen van zowel opbouwende als corrigerende feedback door leiders of professionals is een belangrijk en bewezen instrument voor het beter functioneren van medewerkers, de medewerkers betrokkenheid en de invloed hiervan op de resultaten van de organisatie.

OPZET

Een ééndaagse interactieve en praktische sessie waarbij het oefenen van effectieve feedback centraal staat, georganiseerd door een gecertificeerde Zenger|Folkman trainer.

effectieve feedback

Effectief leiderschap 2.0

De Effectieve leiderschap ontwikkelmethode hielp al vele goede leiders om excellente leiders te worden. Nu is er ook Effectief leiderschap 2.0, een belangrijke aanvulling en verdieping, ontwikkeld om leiderschap nog een stap verder te brengen.

OPZET

De Effectief leiderschap 2.0 workshop beslaat een halve dag. Voorafgaand aan de workshop vullen de managers, collega’s en ondergeschikten van de deelnemers een 360 graden feedback vragenlijst in, waarmee de sterke en de zwakke punten van iedere deelnemer in kaart worden gebracht en geanalyseerd.

Effectief-leiderschap-voor-gevorderden

Persoonlijk Leiderschap 

Wat maakt een leider tot wat hij is? Welke kenmerken dragen bij aan effectief leiderschap? Voor leiders is het van belang om te kijken naar de ontwikkelmogelijkheden die zij hebben, om hier vanaf het begin van hun leiderschapscarrière op in te zetten. De bovenstaande vragen helpen leidinggevenden om hier inzicht in te krijgen.

Leiders hebben grote invloed op de productiviteit van de mensen die ze leiden en op de uiteindelijke resultaten van hun organisatie. Het onderzoek van Zenger|Folkman ontdekte 6 ‘hefbomen’ of kritische succesfactoren die effectieve leiders benutten om anderen te beïnvloeden en om hun organisatie te verbeteren, t.w. Innovatie, Relatie, Denkkracht, Inspiratie, Strategische visie en Daadkracht.

Leiderschap-Talent