Leiderschap en uw rol als coach.

“Een goede coach laat zijn mensen zien wat ze kunnen zijn in plaats van wat ze zijn.”
Ara Parasheghian

Effectieve coaches stellen de behoeften van medewerkers centraal, stellen krachtige open vragen, luisteren effectief en maken gebruik van empathie.

de leider als coachOnderzoek toont een sterk verband aan tussen coaching vaardigheden van een leider en de betrokkenheid van zijn medewerkers. Effectieve coaches helpen medewerkers het beste uit zichzelf te halen. Betrokken medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn sneller bereid meer te geven. Structurele aandacht voor coaching in een organisatie leidt daarom tot een grotere klanttevredenheid en bottom-line resultaten.

De leider als coach is onderdeel van de bekroonde Zenger|Folkman methode en helpt leiders effectievere coaches te worden, niet door hun zwaktes aan te pakken maar door voort te bouwen op hun sterke punten.

Coaching is niet

– Het geven van advies
– Het dicteren van een oplossing
– Het bepalen van de agenda

Coaching is

– Anderen helpen zichzelf te ontwikkelen
– Luisteren en de juiste vragen stellen
– Een proces
– Een vaardigheid die kan worden aangeleerd

Het leider als coach programma is ontwikkeld volgens wetenschappelijke inzichten uit verschillende relevante disciplines waaronder HR en rekrutering, en de hulpverleningssector. U ontwikkelt uw coaching vaardigheden en krijgt instrumenten aangereikt waarmee u de ontwikkeling en groei van uw medewerkers kunt faciliteren.

Het leider als coach programma helpt leiders betere coaches te worden door hen te leren effectieve gesprekken te voeren waarbij de behoeften van de gecoachte centraal staan; inzicht te verwerven in de situatie; reële doelen te identificeren en een effectief follow-up plan te formuleren.

U oefent uw gespreksvaardigheden met echte voorbeelden, waarbij u zowel op de stoel van de coach als die van de gecoachte plaatsneemt. Ook ervaart u het effect van het stellen van krachtige open vragen en het gebruik van empathie.