Leiderschap voor de succesvolle professional.

“Uw talenten ontwikkelen en optimaal gebruik maken van uw aangeboren vaardigheden is nuttiger dan proberen uw zwakke punten te verhelpen.”
Laura Morgan Roberts

Effectieve professionals zijn van groot belang voor de organisatie. Zij zijn zich bewuster van hun rol en in staat om hun loopbaan zelf effectief verder te
ontwikkelen en leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en groei van de organisatie.

Speciaal voor niet-leidinggevenden is de Professional als leider ontwikkeld om professionals verder te ontwikkelen, talenten te scouten en potentiële leidinggevenden zich bewust te laten focussen op hun eigen bijdrage aan de organisatie. Deelnemers krijgen een beter beeld van de eigen leerdoelen en hun persoonlijke ontwikkeling. Het programma helpt de professional inzicht te krijgen in zijn / haar rol in en bijdrage aan de organisatie. Aandacht wordt besteed aan belangrijke vragen zoals: Wat zijn mijn sterke punten? Ben ik een informele leider, specialist of generalist en wat betekent dit voor mijn verdere loopbaan en voor mijn waarde voor mijn organisatie?

Er wordt gezocht naar de overlap tussen competenties, persoonlijke passies en behoeften van de organisatie (de leiderschap ‘sweet spot’). De workshop bevat een aantal concrete oefeningen waaronder het nagaan van persoonlijke topprestaties en de factoren die dit hebben mogelijk gemaakt.

Deelnemers krijgen inzicht in:

  • De eigen sterktes in relatie tot de behoeften van de organisatie en hoe door te groeien naar een excellente performer en/of leidinggevende;
  • De 16 onderscheidende competenties voor excellente performance.
  • Hoe zij tot excellente prestaties komen;
  • Hun passies en sterktes en deze effectief te verbinden aan de behoefte van de organisatie;
  • Hun huidige ontwikkel stadium (fasen van bijdrage) én de stappen die ze willen nemen in verdere ontwikkeling;
  • De concrete stappen die nodig zijn voor het maken van een actieplan om ambitie(s) te realiseren.

Elke deelnemer heeft na het volgen van  de workshop een actie gericht persoonlijk ontwikkelplan.

Voorafgaand aan de workshop De professional als leider vullen leidinggevenden en collega’s van de deelnemers de Zenger|Folkman 270 graden feedback vragenlijst in. Dit levert een rapport op met de sterktes van deelnemers maar ook met hun verbeterpunten. Deelnemers verlaten de workshop met een plan van actie om in hun dagelijks werk in praktijk te brengen.

Deelnemers ontvangen een persoonlijk leiderschapsprofiel en maken een ontwikkel actieplan tijdens de workshop.