Effectief leiderschap 2.0

Leiderschapsontwikkeling is een immer voortdurend proces. Effectieve leiders streven continu naar verbetering van hun competenties.

Effectief leiderschap 2.0

Leiderschapsontwikkeling is een immer voortdurend proces. Excellente leiders streven continu naar verbetering van hun competenties.

Effectief-leiderschap-voor-gevorderdenDe Effectieve leiderschap ontwikkel methode hielp al vele goede leiders om excellente leiders te worden. Nu is er ook Effectief leiderschap 2.0, een belangrijke aanvulling en verdieping, ontwikkeld om leiderschap nog een stap verder te brengen.

Effectief leiderschap 2.0 is een waardevolle verdieping van het Effectief leiderschap programma. Ook hier staat niet het verbeteren van zwakke punten centraal, maar de verdere ontwikkeling van de sterke punten van een leider.

Waar staat de leider nu, negen tot twaalf maanden na het voltooien van de Effectief leiderschap workshop? Heeft er een merkbare ontwikkeling plaatsgevonden en wat is hiervan het effect op de organisatie? Hoe waarderen de manager, collega’s en medewerkers de verandering? Om dit in kaart te brengen wordt een 360 graden feedback re-assessment afgenomen en worden de resultaten vergeleken met de al eerder afgenomen 360 gaden feedback assessment.

Ook worden in dit stadium de leidinggevenden van de deelnemers nadrukkelijker betrokken bij hun verdere ontwikkeling als leiders.

Deelnemers maken een persoonlijk ontwikkelplan op basis van hun leiderschapsprofiel.

Voorafgaand aan de Effectief leiderschap 2.0 workshop vullen de managers, collega’s en medewerkers van de deelnemers een 360 graden feedback vragenlijst in, waarmee de sterke en de zwakke punten van iedere deelnemer in kaart worden gebracht en geanalyseerd.

In de periode na de sessie krijgen deelnemers op gezette tijden aanvullend materiaal waarmee ze gefocust blijven op hun verdere ontwikkeling als leiders. De Effectief leiderschap 2.0 volgt idealiter negen tot twaalf maanden na het voltooien van het Effectief leiderschap programma.