Effectieve leiders maken het verschil.

“Goed is de vijand van uitstekend. Bij echt leidinggeven gaat het erom beter te zijn dan gemiddeld.”
Jim Rohn

Goed is niet hetzelfde als uitstekend. In het huidige, snel veranderende en competitieve klimaat zijn de organisaties die het beste presteren degenen met het meest vaardige, enthousiaste en op resultaten gerichte personeel.

Effectieve leiders maken het verschil in een organisatie. Zij zorgen voor minder verloop van personeel, motiveren medewerkers tot veel hogere prestaties en bereiken een nog grotere klanttevredenheid. De Effectief leiderschap ontwikkelmethode van Zenger|Folkman, gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek, helpt goede leiders om excellente leiders te worden. Niet door het verbeteren van hun zwakke punten, maar door hun sterke punten verder te ontwikkelen.

We kijken naar welke van de zestien onderscheidende competenties voor effectief leiderschap het sterkst in de deelnemer aanwezig zijn en wat het effect zal zijn van het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten. Er wordt gezocht naar de overlap tussen competenties, persoonlijke passies en behoeften van de organisatie (de leiderschap ‘sweet spot’).

Tijdens de workshop krijgen de deelnemers inzicht in :

– De 16 differentiërende competenties van effectieve leiders;
– Hoe zij hun leiderschapseffectiviteit vergroten door sterke punten te ontwikkelen i.p.v. zwakke punten;
– Het belang van focus en training bij het ontwikkelen van Effectief leiderschap;
– Het herkennen van ernstige tekortkomingen en hoe deze te omzeilen;
– De kracht van feedback vragen en hoe dit leiders effectiever maakt;
– De concrete stappen die nodig zijn op weg naar Effectief Leiderschap.

De Effectief leiderschap ontwikkel methode bestaat uit een enerverende sessie en wordt uitgevoerd door gecertificeerde Zenger|Folkman consultants. Voorafgaand aan de workshop sessie vullen de manager(s), collega’s en medewerkers van de deelnemers een 360 graden feedback vragenlijst in, waarmee de sterke en de zwakke punten van iedere deelnemer in kaart worden gebracht en geanalyseerd. De unieke ‘cross-training’ methode geeft concrete handvatten voor verbeteringsacties.

Deelnemers ontvangen een persoonlijk leiderschapsprofiel en maken eenontwikkel actieplan tijdens de workshop.

Meer informatie over onze Effectief Leiderschap aanpak?