Persoonlijk Leiderschap

Ontwikkelen van kritische succesfactoren

Wat maakt een leider tot wat hij is? Welke kenmerken dragen bij aan effectief leiderschap? Voor leiders is het van belang om te kijken naar de ontwikkelmogelijkheden die zij hebben, om hier vanaf het begin van hun leiderschapscarrière op in te zetten. De bovenstaande vragen helpen leidinggevenden om hier inzicht in te krijgen.

Leiders hebben grote invloed op de productiviteit van de mensen die ze leiden en op de uiteindelijke resultaten van hun organisatie. Het onderzoek van Zenger|Folkman ontdekte 6 ‘hefbomen’ of kritische succesfactoren die effectieve leiders benutten om anderen te beïnvloeden en om hun organisatie te verbeteren, t.w. Innovatie, Daadkracht, Relatie, Inspiratie, Visie en Expertise

Persoonlijk Leiderschap  is een workshop speciaal ontwikkeld voor professionals en huidige en/of toekomstige leidinggevenden die hun leiderschap (verder) willen ontwikkelen. Deze workshop gaat dieper in op de zes kritische succesfactoren van effectief leiderschap, die de deelnemer kunnen helpen zich te ontwikkelen tot een effectief leider in het 72e of misschien wel 90e percentiel. Deze workshop is gebaseerd op het onderzoek van Zenger | Folkman, en reikt de deelnemers middelen aan waarmee zij zich kunnen ontwikkelen op de zes kritische succesfactoren.

Persoonlijk Leiderschap bestaat uit een workshopsessie van één dag. Om inzicht te krijgen in hun huidige situatie vullen deelnemers voorafgaand aan de workshop een zelfbeoordelingsvragenlijst in. Op basis van deze zelfbeoordelingsvragenlijst krijgen deelnemers handvatten om een ontwikkelplan op te stellen, door hun competenties te combineren met passies en de behoeften van de organisatie middels een uniek model.

Tijdens de workshop wordt met deelnemers gewerkt aan de volgende onderdelen :

  • competenties en passies en hoe deze te verbinden met de behoeften van de organisatie
  • te versterken kritische succesfactoren te identificeren
  • een persoonlijk ontwikkelplan te maken wat afgestemd is op het ontwikkelen van effectief leiderschap en de behoeften van de organisatie

Persoonlijk leiderschapsprofiel:

Deelnemers ontvangen op basis van de zelfbeoordelingsvragenlijst een persoonlijk leiderschapsprofiel. Dit rapport wordt besproken met een gecertificeerde Zenger | Folkman trainer, waarbij de sterke- en verbeterpunten van de deelnemer naar voren komen. Deze punten helpen de deelnemer bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan.