Welkom bij het leiderschap research center: Leadership4You

Jack Zenger en Joe Folkman hebben, in hun research naar de kernkwaliteiten die zeer effectieve leiders en professionals hanteren, gebruik gemaakt van 360 feedback data. Inmiddels bestaat deze data set uit meer dan 1 miljoen feedback scores gegeven door mensen rondom de leiders. De input van deze set van data is nauwkeuriger dan de zelfpercepties die leiders hebben over hun impact op hun directe omgeving.  Met het identificeren van de top 10% scorende leiders, gezien door de ogen van hun managers, collega’s, medewerkers en anderen, en deze te vergelijken met de onderste 10% scorende, werd inzichtelijk gemaakt wat de differentiërende elementen waren voor Effectief leiderschap.  Met het onderzoek werd inzichtelijk gemaakt dat er een groot verschil is tussen “goede leiders” en “effectieve leiders” en hun impact op de werknemersbetrokkenheid, de klanten/leerling tevredenheid en het bereiken van de organisatie doelstellingen. Vanuit de onderzoeksresultaten in diverse sectoren en culturen, werd de stelling duidelijk: “goed is niet goed genoeg en elke organisatie heeft behoefte aan excellente leiders”.

Vanuit internationaal en Nederlands leiderschap research vindt u hier een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Artikel: Are You An Office Peacemaker Or A Provocateur? (Joseph Folkman)

Are you more of a peacemaker, or are you more effective at provoking others to take action and get things done? Are you the person that wants to make everyone feel welcomed, or are you the person that challenges team members to do something that seems impossible? We were curious to know which of these dimensions make a leader more effective and which would help leaders generate better results. We developed an assessment to measure how leaders performed in these two areas.

0 Read More

Artikel: Your Inconsistency Is More Noticeable Than You Think

Link: https://www.forbes.com/sites/joefolkman/2019/10/17/your-inconsistency-is-more-noticeable-than-you-think/ This week I walked past my son’s room at 7:30 a.m. and noticed he was not up yet. Two weeks earlier, he had just gotten his first real job. In the past, he had jobs of passion and part-time jobs, but this was a real job with a large company that had the […]

0 Read More

The Art To Becoming A Decisive Leader

Bron: https://www.forbes.com/sites/joefolkman/2019/09/16/the-art-to-becoming-a-decisive-leader/ In other words, buying a car is a tough decision. If you consider all the factors, it becomes incredibly complex and hard to choose one car over another. My solution is to call my brother-in-law; he loves to read consumer reports. He asks me what I want in a car, and then he […]

0 Read More

Mind Games van Feedback – Artikel Nederlands

The Mind Games van Feedback: Waar je manager mee worstelt om te zeggen en wat jij wil horen? Bron: https://www.forbes.com/sites/jackzenger/2018/12/16/the-mind-games-of-feedback-what-your-manager-is-struggling-to-say-and-what-do-you-want-to-hear/#13b3c5172845 Door: Jack Zenger Leiderschapsstrategie: Ik schrijf over leiderschapsontwikkeling en het uitbouwen van sterktes. Feedback valt over het algemeen in twee categorieën. Opbouwende feedback- lof, waardering en erkenning – en corrigerende feedback- corrigerende berichten die wijzen op dingen […]

0 Read More

Hefbomen van leiderschap

Organisaties zoeken naar simpele, praktische middelen voor de ontwikkeling van leiderschap. Een grote focus op competenties heeft ertoe geleid dat organisaties modellen hebben ontwikkeld met betrekking tot het bereiken van strategische doelen en het creëren van een gemeenschappelijk concept. Deze competentiemodellen hebben gezorgd voor een hogere nauwkeurigheid in de beoordeling en meer duidelijkheid in ontwikkeling. Ons onderzoek van 15 jaar geleden onthulde 16 competenties die excellente leiders onderscheidde van alle anderen. Dit unieke perspectief op competenties is een simpel fundament dat [...]

0 Read More

Wat goede luisteraars echt doen!

Chances are you think you’re a good listener.  People’s appraisal of their listening ability is much like their assessment of their driving skills, in that the great bulk of adults think they’re above average. In our experience, most people think good listening comes down to doing three things: Not talking when others are speaking Letting others […]

0 Read More

Artikel: 3 Simple Ways To Improve Your Innovation Skills

Bron: http://zengerfolkman.com/3-simple-ways-to-improve-your-innovation-skills/ A careful analysis of Zenger Folkman’s database of more than a million 360 degree feedback instruments revealed that a leader’s speed was a powerful predictor of overall leadership effectiveness. It goes without saying, that being quick is of little value, unless accompanied by doing things right. But once the necessary quality standard is met […]

0 Read More

How to Make Yourself Indispensable

Is your organization changing? Join the club. With the current economic state, mergers, acquisitions, and organizational restructuring have become commonplace. Many employees have found themselves in new positions, most likely doing the work of three. Amidst all the cutbacks, layoffs, and streamlining of work, how do you make yourself indispensable and increase your contribution to […]

0 Read More

Change Your Leaders To Change Your Culture

How would you describe the culture of your organization? Some might say, “It’s the smell of the place,” or, “It’s how things are done around here.” Research done on culture and organizational performance by Kotter and Heskett defines culture as “…gained knowledge, explanations, values, beliefs, communication and behaviors of large group of people, at the […]

0 Read More

The Big Lesson About Leadership From Steve Jobs

The Big Lesson About Leadership From Steve Jobs Image via CrunchBase A great deal has been written about the co-founder of AppleAAPL -0.99% Computer in the aftermath of his passing. Colorful stories abound about his brilliance at developing products that millions of people have fallen in love with. This week a feature film was released about his life. […]

0 Read More

Kunnen sterktes te ver gaan? Het aankaarten van een gemeenschappelijke misvatting.

Een algemene overtuiging is dat sterktes die te ver gaan geen sterktes meer zijn, maar juist zwaktes worden. Maar is dit wel juist? Kan bepaald gedrag te overmatig worden uitgevoerd? Is er een grens en waar wordt deze dan getrokken? Dr. Jack Zenger en Dr. Joe Folkman bespreken deze vragen en belichten zowel de ‘voor’ als de ‘tegen’ zijde toe.

0 Read More

Het leiderschap plafond

De kans is groot dat een leider als minder effectief wordt gezien dan zijn/haar baas. Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze regel, maar het is een duidelijke trend. In veel organisaties bestaat de veronderstelling dat het topmanagement niet veel hoeft te ontwikkelen. Hoewel het waar is dat senior leiders vaak effectiever zijn, blijken de uitvoerende leiders in huidig onderzoek tussen het 68e en het 93e percentiel te scoren. Wat betekent dat niet iedereen van het topmanagement zich in de top van leiderschapseffectiviteit bevindt. Deze leiders bepalen echter wel de hoogte van het glazen plafond [...]

0 Read More

Begint u te laat? Een voorsprong op weg naar buitengewoon leiderschap.

Denk eens na over het voordeel dat verkregen kan worden door op jonge leeftijd te beginnen met formele leiderschap ontwikkelingsactiviteiten, in plaats van decennia te wachten. Veel organisaties wachten te lang met het ontwikkelen van leiders. Hierdoor worden niet alleen de organisaties zelf benadeeld, ook de werknemer zijn/haar carrière is minder dan hij zou kunnen zijn. Een duidelijke verandering is nodig in de timing van de organisaties voor leiderschap ontwikkelingsprogramma’s. Dit artikel beschrijft de huidige situatie en wat de voordelen zijn van het eerder beginnen met ontwikkelen.

0 Read More

Hoe kunt u veerkrachtiger worden als leider?

Nieuw onderzoek door Dr.Joe Folkman laat 7 manieren zien om veerkracht verder te ontwikkelen. Wanneer men tegenslag ervaart is een veerkrachtig leider in staat om manieren te vinden om door te gaan en niet vast te lopen. Vele onderzoeken hebben het belang van veerkracht aangetoond als een belangrijke persoonlijkheids -en leiderschaps competentie. Zenger|Folkman heeft een assessment ontwikkeld die veerkracht meet naast die van 9 andere leiderschapscompetenties. In dit artikel wordt nader ingegaan op dit onderzoek en manieren om veerkracht verder te ontwikkelen.

0 Read More

Je moet snel zijn om gezien te worden als een goede leider

Om een leider zijn algemene leiderschap effectiviteit te meten, is er een ‘snelheid index’ opgesteld. Deze meet snelheid op drie manieren: hoe goed een leider problemen en trends kan spotten, snel op deze problemen kan reageren, en snel de nodige veranderingen kan maken. Het verschil tussen snelle-en-goede leiders en leiders die op een van de twee gebieden tekortschieten is onderzocht. Er zijn vijf factoren ontdekt waarin het onderscheid tussen effectieve en niet effectieve leiders ligt.

0 Read More

Aardig of Hard zijn: Welke aanpak maakt werknemers het meest betrokken?

Analyse van Zenger|Folkman in werknemersbetrokkenheid suggereert dat aardig of hard zijn niet genoeg is op zichzelf in het verhogen van betrokkenheid. Zowel een aardige als een harde aanpak tezamen is nodig om echte vooruitgang te boeken in het versterken van de werknemersbetrokkenheid. 86% van de werknemers werkend voor leiders die zij beoordelen als effectieve leiders, scoorde in de top 10% van tevredenheid en betrokkenheid met de organisatie.

0 Read More

Een effectieve aanpak voor functioneringsgesprekken

Er zijn twee doelen bij een functioneringsbeoordeling. Ten eerste, het doel om een werknemer regelmatig feedback op zijn/haar prestaties te geven. Ten tweede, om een individu te helpen verbeteren of op een hoog niveau te helpen blijven. Merendeel van de mensen ervaart deze beoordelingsgesprekken als negatieve gebeurtenissen en een verspilling van tijd. Wat kunnen managers doen om de beoordelingsgesprekken een positieve en wellicht zelfs een inspirerende ervaring te maken? In dit artikel worden drie benaderingen gegeven die managers zouden kunnen overwegen bij de voorbereiding van hun volgende [...]

0 Read More

De Sleutel naar Organisatorische Wendbaarheid: ‘Leiderschap Snelheid’

Veel leiders geven aan zichzelf te willen ontwikkelen, maar hebben hier niet of weinig tijd voor. Hoe kunnen we de behoefte aan ontwikkeling makkelijker en minder tijdrovend maken? Veel onderzoekers zullen, als ze antwoord op zo’n vraag proberen te geven, eerst een theorie bedenken en daarna naar passende data zoeken. In de hier gepresenteerde bevindingen is eerst gekeken naar de data en wat deze laat zien.

0 Read More

Effectieve leiders bewegen snel, maar willen ook graag de kwaliteit bevorderen

Leiderschap Snelheid (snel handelen en uitstekend uitvoeren) is hetgeen dat effectieve leiders van niet effectieve leiders onderscheidt. De kunst nu is om de snelheid op te voeren, zonder de kwaliteit aan te tasten. Drie tactieken hiervoor zijn: Versnel de interacties Delegeer projecten en verantwoordelijkheden naar behoren, want dan winnen beide partijen meestal Verhoog het tempo

0 Read More
page 1 of 2

Leiderschap Talent – Het ontdekken en ontwikkelen van verborgen talenten

Wanneer organisaties hun talenten geselecteerd hebben staan zij voor de uitdaging deze talenten voor te bereiden om effectieve leiders te worden. Veel van deze leiderschap ontwikkelprogramma’s focussen zich slechts op het individu. Zenger | Folkman gebruikt een uniek model om naast het individu en de passie die hij of zij heeft voor een vaardigheid, ook de behoeften van de organisatie te betrekken in de leiderschapsontwikkeling. Voor een nieuw leiderschap ontwikkelprogramma heeft Zenger | Folkman een analyse uitgevoerd op data van meer dan één miljoen leiderschapsassessments, waaruit zes ‘kritische succesfactoren’ naar voren kwamen – leiderschapsgedragingen die leiders en professionals helpen om op een effectieve manier leiding te geven. Deze zes gedragingen worden samen met het unieke model om deze ontwikkelen in dit artikel besproken.

DOWNLOAD

Wat maakt leiders innovatief?

Hoewel dit niet vaak wordt erkend, is innovatie een belangrijk aandachtspunt in organisaties. Leiders krijgen hierdoor een verkeerd beeld van wat nodig is. Aangezien innovatie van belang is dienen leiders hier prioriteit aan te geven. Maar hoe worden leiders effectieve innovators? Zenger | Folkman hebben in hun onderzoek tien factoren gevonden die leiders helpen zich te onderscheiden als innovators. Lees het artikel en kom te weten hoe u een innovatief leider kunt worden!

DOWNLOAD

Zijn vrouwen leiders met meer lef dan mannen?

In de praktijk bestaat het stereotype dat mannen meer lef hebben dan vrouwen. Maar is er daadwerkelijk een verschil tussen mannen en vrouwen als het om leiderschap met lef gaat? Zenger en Folkman hebben in hun onderzoek zeven gedragingen geïdentificeerd die samen de “boldness index” vormen, en zijn afgeleid uit de assessments die in de praktijk worden afgenomen bij leiders over de hele wereld. Met deze index is gekeken naar het verschil tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen verschillende sectoren. Lees het artikel om uit te vinden wat er uit dit onderzoek kwam.

DOWNLOAD

8 kritieke gedragingen die het verantwoordelijkheidsgevoel verhogen

Stelt u zich een organisatie voor waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het behalen van goede resultaten. Een organisatie waarin mensen zich persoonlijk betrokken voelen, en er weinig naar anderen wordt gewezen wanneer het fout gaat. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar hoe zou u dit kunnen bereiken? Zenger|Folkman heeft onderzoek gedaan naar de invloed van leiders op het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel onder medewerkers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er acht gedragingen zijn die een leider helpen om dit verantwoordelijkheidsgevoel te verhogen. Lees meer om te ontdekken welke gedragingen dit zijn.

DOWNLOAD

Groeien van goed naar excellent – Interview met Margareth de Wit

De Nederlandse schoolleider vo is goed in initiatief nemen en problemen oplossen. Ook is hij eerlijk en integer, zo blijkt uit onderzoek van CBE group. Zijn interpersoonlijke vaardigheden zijn echter zwak: anderen motiveren, samenwerking stimu- leren en relaties opbouwen. En dat is juist wat werknemers van een leider verwachten en wat hun betrokkenheid bij de organisatie verhoogt.

“Er is een kloof tussen wat medewerkers in het voortgezet onderwijs nodig hebben en wat school- leiders tonen”, zegt Margareth de Wit, directeur en medeoprichter van CBE Group Amsterdam, gespecialiseerd in leiderschap en strategische HRM. Zij kwam tot die conclusie na een uitgebreide analyse van feedback die medewerkers gaven op hun leidinggevenden.

DOWNLOAD

Hoe de effectiviteit van de leider een organisatie op meerdere niveaus beïnvloedt

In dit onderzoek wordt getoond hoe de impact van leiders op medewerkers en de organisatie groter is dan dat ze zelf zouden verwachten. Als senior leiders niet effectief zijn dan zullen hun medewerkers waarschijnlijk nog minder effectief zijn. Zenger|Folkman tonen in dit onderzoek aan dat senior leiderschap effect heeft op teams 2 niveaus lager. De effectiviteit van de leider heeft impact op de resultaten van de directe medewerkers en de organisatie. Lees meer.

DOWNLOAD

Nederlands Leiderschap Research: Het profiel van de Nederlandse onderwijs leider — door Margareth de Wit

Margareth de Wit heeft op basis van resultaten van Nederlands onderzoek het profiel van de Nederlandse onderwijsleider nauwkeurig in beeld gebracht. Ruim 11.000 personen gaven in de periode 2012–2015 feedback over leiderschapscompetenties aan 550 leiders in het PO, VO en MBO. Voor dit onderzoek maakte CBE Group gebruik van de 360 graden feedbackdata van de internationaal bekroonde leiderschapsmethode van Zenger|Folkman. De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar meer dan 65.000 leiders wereldwijd.

DOWNLOAD

Creating a Competency Model that Works — door dr. Joe Folkman

De waarde van een competentie model ligt in de mogelijkheid om belangrijke competenties, vaardigheden en gedragingen te identificeren die invloed hebben op het succes van een organisatie. Door te focussen op een beperkt aantal competenties, helpt het de organisatie bij het bepalen van individuele ontwikkelingsgebieden voor persoonlijke ontwikkeling.

DOWNLOAD