Welkom bij het leiderschap research center: Leadership4You

Jack Zenger en Joe Folkman hebben, in hun research naar de kernkwaliteiten die zeer effectieve leiders en professionals hanteren, gebruik gemaakt van 360 feedback data. Inmiddels bestaat deze data set uit meer dan 1 miljoen feedback scores gegeven door mensen rondom de leiders. De input van deze set van data is nauwkeuriger dan de zelfpercepties die leiders hebben over hun impact op hun directe omgeving.  Met het identificeren van de top 10% scorende leiders, gezien door de ogen van hun managers, collega’s, medewerkers en anderen, en deze te vergelijken met de onderste 10% scorende, werd inzichtelijk gemaakt wat de differentiërende elementen waren voor Effectief leiderschap.  Met het onderzoek werd inzichtelijk gemaakt dat er een groot verschil is tussen “goede leiders” en “effectieve leiders” en hun impact op de werknemersbetrokkenheid, de klanten/leerling tevredenheid en het bereiken van de organisatie doelstellingen. Vanuit de onderzoeksresultaten in diverse sectoren en culturen, werd de stelling duidelijk: “goed is niet goed genoeg en elke organisatie heeft behoefte aan excellente leiders”.

Vanuit internationaal en Nederlands leiderschap research vindt u hier een overzicht van de laatste ontwikkelingen.

Leiderschap Talent – Het ontdekken en ontwikkelen van verborgen talenten

Wanneer organisaties hun talenten geselecteerd hebben staan zij voor de uitdaging deze talenten voor te bereiden om effectieve leiders te worden. Veel van deze leiderschap ontwikkelprogramma’s focussen zich slechts op het individu. Zenger | Folkman gebruikt een uniek model om naast het individu en de passie die hij of zij heeft voor een vaardigheid, ook de behoeften van de organisatie te betrekken in de leiderschapsontwikkeling. Voor een nieuw leiderschap ontwikkelprogramma heeft Zenger | Folkman een analyse uitgevoerd op data van meer dan één miljoen leiderschapsassessments, waaruit zes ‘kritische succesfactoren’ naar voren kwamen – leiderschapsgedragingen die leiders en professionals helpen om op een effectieve manier leiding te geven. Deze zes gedragingen worden samen met het unieke model om deze ontwikkelen in dit artikel besproken.

DOWNLOAD

Wat maakt leiders innovatief?

Hoewel dit niet vaak wordt erkend, is innovatie een belangrijk aandachtspunt in organisaties. Leiders krijgen hierdoor een verkeerd beeld van wat nodig is. Aangezien innovatie van belang is dienen leiders hier prioriteit aan te geven. Maar hoe worden leiders effectieve innovators? Zenger | Folkman hebben in hun onderzoek tien factoren gevonden die leiders helpen zich te onderscheiden als innovators. Lees het artikel en kom te weten hoe u een innovatief leider kunt worden!

DOWNLOAD

Zijn vrouwen leiders met meer lef dan mannen?

In de praktijk bestaat het stereotype dat mannen meer lef hebben dan vrouwen. Maar is er daadwerkelijk een verschil tussen mannen en vrouwen als het om leiderschap met lef gaat? Zenger en Folkman hebben in hun onderzoek zeven gedragingen geïdentificeerd die samen de “boldness index” vormen, en zijn afgeleid uit de assessments die in de praktijk worden afgenomen bij leiders over de hele wereld. Met deze index is gekeken naar het verschil tussen mannen en vrouwen, maar ook tussen verschillende sectoren. Lees het artikel om uit te vinden wat er uit dit onderzoek kwam.

DOWNLOAD

8 kritieke gedragingen die het verantwoordelijkheidsgevoel verhogen

Stelt u zich een organisatie voor waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor het behalen van goede resultaten. Een organisatie waarin mensen zich persoonlijk betrokken voelen, en er weinig naar anderen wordt gewezen wanneer het fout gaat. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar hoe zou u dit kunnen bereiken? Zenger|Folkman heeft onderzoek gedaan naar de invloed van leiders op het verhogen van het verantwoordelijkheidsgevoel onder medewerkers. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er acht gedragingen zijn die een leider helpen om dit verantwoordelijkheidsgevoel te verhogen. Lees meer om te ontdekken welke gedragingen dit zijn.

DOWNLOAD

Groeien van goed naar excellent – Interview met Margareth de Wit

De Nederlandse schoolleider vo is goed in initiatief nemen en problemen oplossen. Ook is hij eerlijk en integer, zo blijkt uit onderzoek van CBE group. Zijn interpersoonlijke vaardigheden zijn echter zwak: anderen motiveren, samenwerking stimu- leren en relaties opbouwen. En dat is juist wat werknemers van een leider verwachten en wat hun betrokkenheid bij de organisatie verhoogt.

“Er is een kloof tussen wat medewerkers in het voortgezet onderwijs nodig hebben en wat school- leiders tonen”, zegt Margareth de Wit, directeur en medeoprichter van CBE Group Amsterdam, gespecialiseerd in leiderschap en strategische HRM. Zij kwam tot die conclusie na een uitgebreide analyse van feedback die medewerkers gaven op hun leidinggevenden.

DOWNLOAD

Hoe de effectiviteit van de leider een organisatie op meerdere niveaus beïnvloedt

In dit onderzoek wordt getoond hoe de impact van leiders op medewerkers en de organisatie groter is dan dat ze zelf zouden verwachten. Als senior leiders niet effectief zijn dan zullen hun medewerkers waarschijnlijk nog minder effectief zijn. Zenger|Folkman tonen in dit onderzoek aan dat senior leiderschap effect heeft op teams 2 niveaus lager. De effectiviteit van de leider heeft impact op de resultaten van de directe medewerkers en de organisatie. Lees meer.

DOWNLOAD

Nederlands Leiderschap Research: Het profiel van de Nederlandse onderwijs leider — door Margareth de Wit

Margareth de Wit heeft op basis van resultaten van Nederlands onderzoek het profiel van de Nederlandse onderwijsleider nauwkeurig in beeld gebracht. Ruim 11.000 personen gaven in de periode 2012–2015 feedback over leiderschapscompetenties aan 550 leiders in het PO, VO en MBO. Voor dit onderzoek maakte CBE Group gebruik van de 360 graden feedbackdata van de internationaal bekroonde leiderschapsmethode van Zenger|Folkman. De aanpak is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar meer dan 65.000 leiders wereldwijd.

DOWNLOAD

Creating a Competency Model that Works — door dr. Joe Folkman

De waarde van een competentie model ligt in de mogelijkheid om belangrijke competenties, vaardigheden en gedragingen te identificeren die invloed hebben op het succes van een organisatie. Door te focussen op een beperkt aantal competenties, helpt het de organisatie bij het bepalen van individuele ontwikkelingsgebieden voor persoonlijke ontwikkeling.

DOWNLOAD