Mind Games van Feedback – Artikel Nederlands

The Mind Games van Feedback: Waar je manager mee worstelt om te zeggen en wat jij wil horen?

Bron: https://www.forbes.com/sites/jackzenger/2018/12/16/the-mind-games-of-feedback-what-your-manager-is-struggling-to-say-and-what-do-you-want-to-hear/#13b3c5172845

Door: Jack Zenger

Leiderschapsstrategie: Ik schrijf over leiderschapsontwikkeling en het uitbouwen van sterktes.

Feedback valt over het algemeen in twee categorieën. Opbouwende feedback- lof, waardering en erkenning – en corrigerende feedback- corrigerende berichten die wijzen op dingen die verkeerd zijn gedaan, onvolledig uitgevoerd of fouten die zijn gemaakt. Weet u hoe de verschillende types van feedback die leiders geven de eigen effectiviteit kan beïnvloeden? Of het type feedback dat men liever wil ontvangen van hun manager?

Zenger Folkman biedt organisaties de tools om managers een beter zelfbewustzijn te geven. Om dit te bereiken gebruiken we 360-graden feedback. Deze feedback wordt gemiddeld door 13 mensen ingevuld, inclusief medewerkers en hun leidinggevende. De deelnemer maakt ook een zelfevaluatie. We vergeleken de zelfbeoordelingen van 328 managers aan de hand van hun 360-graden feedback-enquêtes. Elke leider kreeg een aantal verschillende gedragingen, waaronder: “Geeft op een nuttige manier eerlijke feedback.”

 

Het effect van feedback

Waar of niet waar: managers denken over het algemeen dat het geven van zowel positieve als negatieve feedback medewerkers effectiever maakt.

Antwoord: waar.

In de onderstaande grafiek, die de resultaten van zelfevaluatie van bijna 5.200 managers rapporteert, merken we dat managers positieve feedback geven omdat dit medewerkers iets effectiever maakt dan wanneer men helemaal geen feedback geeft. Daarnaast is het geven van zowel negatieve als positieve feedback slechts een klein beetje effectiever dan het geven van alleen negatieve feedback.

 

 

Waar of niet waar: managers denken dat het geven van negatieve feedback of positieve feedback hen nog effectiever maakt.

Antwoord: waar.

Zoals je kunt zien in de bovenstaande grafiek, denken managers over het algemeen dat het geven van negatieve feedback veel belangrijker is dan het geven van positieve feedback.

Waar of niet waar: Uit de gegevens van zelfanalyse blijkt de meest effectieve managers meer negatieve dan positieve feedback geven.

Antwoord: niet waar.

Uit de analyse blijkt dat managers die alleen negatieve feedback geven als minder effectief worden ervaren dan managers die helemaal geen feedback geven. Managers die alleen positieve feedback geven, worden door deze analyse gezien als even effectief als degenen die zowel positieve als negatieve feedback geven.

 

 

        ZFCO

Waar of niet waar: Medewerkers waarderen het ontvangen van negatieve feedback meer dan alleen het ontvangen van positieve feedback.

Antwoord: niet waar.

De bovenstaande grafiek laat zien hoe de 328 managers die we bestudeerden werden waargenomen door hun 360-graden feedback van collega’s. Het laat duidelijk zien dat werknemers liever positieve feedback dan negatief willen ontvangen.

Verdere observaties

Voor veel managers is het geven van feedback een van de moeilijkste onderdelen van hun werk. In een onderzoek onder 7.631 leiders vroegen we of ze geloofden dat het geven van negatieve feedback stressvol of moeilijk was; 44% stemde hiermee in. Wanneer we met managers praten over het geven van feedback, horen we vaak opmerkingen zoals: ‘Ik heb de avond ervoor niet geslapen’, ‘Ik wil dat het snel voorbij is’, ‘Ik had zweet handen en was nerveus’ en ‘Ze betalen me niet genoeg voor dit werk’. Hieruit merken we dat sommige managers, door deze angst, geen goede en kritische feedback durven te geven aan hun medewerkers.

Vanuit het gegeven dat kritische feedback geven zenuwslopend kan zijn, waren we verrast om te horen dat 37% van die managers toegaf dat ze ook het geven van positieve feedback vermeden! We concludeerden dat veel managers van mening zijn dat het hun taak is om hun medewerkers slecht nieuws te geven en ze te corrigeren wanneer ze een fout maken, maar dat het geven van positieve feedback optioneel is.

Dit is volgens ons een vergissing. Ons onderzoek suggereert dat medewerkers veel belang hebben bij het ontvangen van positieve feedback – en dat positieve feedback hun baan kleur geeft.

Managers hebben, volgens ons, dus een aantal mispercepties van de voordelen en het geven van verschillende soorten feedback. Ze onderschatten de kracht en de noodzaak van positieve feedback en overschatten de waarde van negatieve feedback. Het geven van alleen negatieve feedback vermindert de effectiviteit van een leider en heeft niet het effect dat men beoogt te halen.

In een poging om werknemers te voorzien van directe, eerlijke feedback, kunnen managers die liever negatieve feedback geven, overkomen als iemand die alleen op zoek is naar wat er misgaat. Sommige werknemers beschrijven dit als: “Bekritiseert te snel en prijst te langzaam.” Hoewel onze bevindingen ons niet vertellen waarom managers aarzelend zijn om positieve feedback te geven, suggereert ons werk een aantal redenen. Het begint met het idee dat de beste managers niet bang zijn om mensen te vertellen wat er mis is. Het idee bestaat dat positieve feedback misschien leidt tot het feit dat werknemers tevreden zijn met wat zij hebben gedaan en daardoor minder hard gaan werken. Misschien komt het voort uit kopieer gedrag van hun eigen leidinggevende die hen vroeger alleen maar negatieve feedback heeft gegeven. Daarnaast zijn sommigen ervan overtuigd dat het geven van positieve feedback een zwakte is. Maar misschien komt dit door het feit dat ze simpelweg niet weten hoe ze lof en waardering kunnen uiten.

Het geven van positieve feedback hoeft niet moeilijk te zijn. Uw boodschap kan kort zijn, maar moet wel specifiek zijn, in plaats van een algemene opmerking zoals ‘goed werk’. Het ideale moment om positieve feedback te geven, is kort nadat een positief moment zich voordoet. Natuurlijk moet het geven van positieve feedback wel oprecht zijn. Door deze tips in gedachten te houden, kunt u de hoeveelheid positieve feedback die u levert vergroten – en daarmee niet alleen de effectiviteit van uw leiderschap verbeteren, maar ook uw relaties met uw medewerkers.

 

Recent Posts

Leave a Comment